Fly歌词

添加日期:2007-03-01 时长:04分49秒 歌手:Rumble Fish

陈威全 - Fly! Fly!! Fly!!!
@ 活在當下 制作
像鼓噪不安的猫 想逃离困扰
决定什么都不要 把一切忘掉
有没有勇气
(试一次 把自己 放逐到 世界的边境)
会发现新的奇迹
(地图上 某一个 未知的 梦境地 就出发尽情享受爱情)
跟着我流浪
(漂流在 天空里 神秘的 深蓝色海域)
让我们一起飞
Fly Fly Fly Fly Away 让我带你一起Fly Fly
Fly Fly Fly Fly Away 让我们一起飞到月球
城市是孤独荒岛 收不到讯号
不需要对谁讨好 要越飞越高
你的手握我的手 我的心你就会懂
有没有勇气
(试一次 把自己放逐到 世界的边境)
会发现新的奇迹
(地图上 莫一个 未知的 梦想地 就出发尽情享受旅行)
跟着我流浪
(漂流在 天空里 神秘的 深蓝色海域)
让我们一起飞
Fly Fly Fly Fly Away 让我带你一起Fly Fly
Fly Fly Fly Fly Away 我要和你一起Fly Fly Fly
Fly Fly Fly Fly Away 让我带你一起Fly Fly
Fly Fly Fly Fly Away 让我们一起飞到月球
(月球语Rap)
Kimizikowa kimizikawa
Kimizivi zivi zava zivi zivi
Kawatako wata wata kota kota
Kikikala kili kili kala kota
Bibibobo balabalabalabala
Bibibaba bili bili bili bili
Balabulut o bilibulut
Bili bilut bulut bulut bili bulut bulut o yeah!!!
Fly Fly Fly Fly Away 让我带你一起Fly Fly
Fly Fly Fly Fly Away 我要和你一起Fly Fly Fly
Fly Fly Fly Fly Away 让我带你一起Fly Fly
Fly Fly Fly Fly Away 让我们一起飞到月球
@ 活在當下 制作 编辑于2007/03/01更新
更多>

人气推荐

更多>

喜欢【Rumble Fish】您也可能喜欢TA们的歌词…

更多>

最新歌词

Copyright @2011 - 2024 www.9ku.com
九酷音乐网 版权所有
ICP备案:黑ICP备2023008593号-1